Neverwet gồm sản phẩm gia dụng (là các sản phẩm dùng cho các vật dụng hàng ngày như giày, quần áo, balo, ghế, lều bạt…) và sản phẩm công nghiệp (là các sản phẩm dùng cho sản xuất công nghiệp có tính ứng dụng) .